پنج‌شنبه، 8 مرداد 1394 - 13 شوال 1436 - 30 ژوئيه 2015        ورود اپراتور   English
  ahwaz Municipality ahwaz Municipality  
 
 
 
   شرح وظایف واحدهای منطقه » واحد املاک
 
Text/HTML

                                                        شرح وظایف املاک

1-انجام عملیات افرازوتفکیک اراضی باهماهنگی مرکز

2-کنترل سهم 100درصدشهرداری باهماهنگی املاک شهرداری مرکز

3-اصلاح سندمالکیت

4-انجام عملیات مشارکت باهماهنگی املاک مرکز

5-نظارت برمستغلات واملاک منطقه

 
 چاپ